Allmänna Villkor

 

Syftet med detta juridiska meddelande är att framhålla följande villkor: 

Allmänna Villkor
T&T Event www.drömmål.se  förbehåller sig rätten att ändra de nuvarande rättsliga förutsättningarna utan förvarning, därför rekommenderar vi att du granskar dem varje gång du använder våra tjänster. Om du inte hittar svaret på dina tvivel kontakta oss direkt. Om dessa villkor inte accepteras fullt ut kommer du inte att kunna använda våra tjänster.
Den information du ger oss under köpprocessen måste vara sanna, fullständiga och korrekta. Om du inte gör det kan vi inte garantera bokningen och ansvaret ligger på er.
- Tillämpling av lag och tvistelösning: Dessa allmänna villkor skall följa svensk lag. För att lösa tvister som kan uppstå under eller i samband med dessa villkor skall användaren acceptera och följa dessa. Därför ska T&T Event www.drömmål.se  och användaren försöka att lösa eventuella tvister i godo mellan dem genom förhandlingar.
- Om inte biljetter levereras eller av någon anledning felaktiga biljetter levereras står det på T&T Event www.drömmål.se  ansvar att betala tillbaka 100 % av köpeskillingen inom 30 dagar från matchdatum
- T&T Event www.drömmål.se  Ansvarsfriskrivning: drömmål är resebyråagentur som mellanhand, för leverantörer att sälja sina tjänster (hotell, idrottsföreningar, organisationer och initiativtagare händelse, etc.) och användare.
Därför kommer leverantörerna vara ansvarig för någon incident under arrangemang mellan tjänsteleverantörer och användare. Under inga omständigheter skall T&T Event www.drömmål.se  komma att vara ansvarig för de tjänster eller produkter.
Tjänsteleverantör bär det fulla ansvaret för eventuella indragningar, avbokningar, ändringar, etc. Det är ett eget ansvar för leverantören att ge korrekt, aktualiserad information.
Alla händelser kan ändras. Det är kundens ansvar att kontrollera datum och tid med arrangören.
- Villkor för varje händelse: Förutom dessa allmänna villkor gäller också särskilda villkor som anges för varje typ av händelse och service du köper. Köpet av en biljett berättigar innehavaren tillgång till fotbollsmatchen på den valda dagen och tid och motsvarande fält.
Priserna som anges på webbplatsen är per biljett och justeras allteftersom marknadspriserna ändras. Vårt pris är slutgiltigt.
1 º: VÄLJ händelsen:
Välj först önskad match och välj detaljer, datum och antal biljetter
Några ytterligare tjänster kan ha en merkostnad.
Hotellbokning (valfritt): För att boka din vistelse i ett av de hotell vi erbjuder på vår hemsida gäller följande
Kom ihåg att vi inte kan boka hotell för dig utan köp av fotbollsbiljetter.
Priset för hotellvistelsen gäller del i dubbelrum. Vid bokning av enkelrum tillkommer ett enkelrumstillägg (summan varierar mellan hotellen)
2 º: PERSONUPPGIFTER:
När match är vald måste du registrera dina personliga uppgifter och även ge oss leveransuppgifter. Det är nödvändigt att fylla i alla obligatoriska fält. T&T Event www.drömmål.se skickar inte vidare några personuppgifter till tredje part förutom de uppgifter vår biljettleverantör behöver för leveransen.
3 º: GENOMFÖR KÖP:
När samtliga obligatoriska uppgifter i punkt 1 och 2 är ifyllt, måste ni markera att ni läst och godkänt villkoren för att kunna fortsätta affären. Skicka sedan er order. Kund har skyldighet att själv kontrollera alla uppgifter och ändra alla eventuella felaktigheter.
Detta köp är slutgiltigt! Kund har i detta skede ingått ett juridiskt bindande köpeavtal med T&T Event www.drömmål.se . T&T Event www.drömmål.se kommer att belasta kunds konto med motsvarande belopp. Köpt biljett återlöses ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte för kultur- eller idrottsevenemang (2 kap.§3) ej heller för påbörjade tjänster eller produkter med bäst-före-datum (§4). Förlorade biljetter ersätts ej. Kund måste vara 18 år för att beställa från T&T Event www.drömmål.se.
4 º: BEKRÄFTELSE AV TILLGÄNGLIGHET:
När T&T Event www.drömmål.se mottagit er order, kontrollerar vi tillgängligheten på era val. Vi svarar er senast inom 24 timmar på lagd order. Eftersom T&T Event www.drömmål.se erbjuder biljetter och hotellnätter som långt innan utsatt datum kan vara slutsålt/fullbelagt, kan vi inte garantera tillgängligheten i förfrågningsläget.
5 º: KÖP BEKRÄFTELSE:
Först när T&T Event www.drömmål.se har bekräftat er order om tillgängliget och pris är ni garanterade biljetter. Ingen order är slutgiltig förrän T&T Event www.drömmål.se har via mail bekräftat densamma med ORDER BEKRÄFTELSE via pdf.
Avbokningar och återbetalningar är EJ tillåtna efter att beställning lagts. Om dina personuppgifter är felaktiga kan vi inte garantera matchbiljett.
T&T Event www.drömmål.se äger rätt att förvägra lagd beställning utan särskild anledning. Även om kund godkänns av kreditprövning är inte T&T Event www.drömmål.se skylding att sälja lagd order. T&T Event www.drömmål.se måste snarast meddela kund om lagd order nekas eller om eventuella förändringar har skett, som t.ex. prisjustering.
T&T Event www.drömmål.se äger rätt att avboka lagd order fram till 72 timmar innan avspark utan särskild anledning. T&T Event www.drömmål.se skall då betala tillbaka 100 % av bokningens pris inom 10 dagar.
6 º: BETALNING:
När vi bekräftat tillgänglighet på er order skickar vi ut faktura eller anvisningar för betalning av annat sätt såsom kort-, direkt-, delbetalning.
Uteblir betalning inom 72 timmar övergår den till faktura och 59 kr tillkommer på er order.

Bokade biljetter till våra evenemang är ej återbetalningsbara.

 

Vid händelse av flyttat matchdatum gäller köpta biljetter till det nya datumet. Kund har köpt biljetter till valt evenemang. Biljetterna gäller således alldeles oavsätt när detta evenemang äger rum. Det ligger på kundens ansvar att närvara under tid för evenemanget. Vid köp av enbart biljetter till våra evenemang har T&T Event www.drömmål.se ALDRIG återbetalningsskyldighet eller ersättningsskyldighet för merkostnader som kund eventuellt haft. T ex. flygresor, hotellnätter, taxiresor mm vid eventuellt misslyckande av biljettleverans.
T&T Event www.drömmål.se ersätter biljettens värde, FACE VALUE, endast om evenemanget ställs in helt. Kund är helt ansvarig att själv vara informerad om att evenemanget inte är inställt eller flyttat, det ligger inte på T&T Event www.drömmål.se  ansvar att informera när matchen äger rum.

Oftast levereras matchbiljetterna till hotellet, andra alternativ förekommer. Om ni som kund inte fått biljetterna levererade senast på matchdagen måste kund meddela detta till T&T Event www.drömmål.se . Vi ansvarar inte för biljetter som inte levererats om resenären inte påtalat detta i tid.

Det är förbjudet och ligger på kundens ansvar att INTE bära andra klubbars färger och klädesplagg på eller vid arenan än hemmalagets. T&T Event www.drömmål.se har INGEN ersättningsskyldighet om kund blir avvisad från arenan eller från sin plats.

Fotbollsbiljetter från T&T Event www.drömmål.se kan innebära lån av säsongs- eller medlemskort av något slag. Detta kort är viktigt att ni behandlar varsamt under matchen och lämnar tillbaka enligt gällande anvisningar. Ni blir ersättningsskyldiga om ni slarvar med detta och korten inte kommer tillbaka i tid. T&T Event www.drömmål.se kan då komma att fakturera kund för det aktuella ersättningsbeloppet. Skadeståndet kan variera beroende på vilka kostnader det orsakar T&T Event www.drömmål.se.


T&T Event www.drömmål.se har inget återbetalningsansvar om kund blir avvisad från evenemanget köpt av T&T Event www.drömmål.se.
Kund har ingen rätt att överlåta avtalet på annan part
REKLAMATION
Reklamationer skall inkomma skriftligen till T&T Event www.drömmål.se senast 14 dagar efter avslutad evenemang. Om reklamation inkommer senare beaktas den EJ.
T&T Event www.drömmål.se är inte återbetalningsskyldiga i något avseende om evenemanget blir flyttad pga naturkatastrofer, väderfenomen, aska, jordbävning, krig eller liknande (s k  force major)  eller p.g.a. försummelse från kund.  

ALLMÄNN AVBOKNINGSPOLICY:
Följande avbokningsregler gäller ej fotbollsbiljetten Bara hotellbokningen och kommer att tillämpas enligt följande:
Har ni köpt vårat återbetalningsskydd återbetalas hotellkostnaden enligt följande:
Avbokning mer än 25 dagar innan match betalas 100% av bokningens pris tillbaka
Avbokning 25 - 15 dagar innan match betalas 75 % av bokningens pris tillbaka
Avbokning 15 - 1 dagar innan match betalas 50 % av bokningens pris tillbaka
Avbeställningsskyddet och matchbiljetten betalas inte tillbaka
DINA SKYLDIGHETER:

Vi skulle vilja varna er om några orsaker som kan hindra dig från att få tillgång till arenorna:

WEBBPLATS ANVÄNDARVILLKOR
Att engagera sig i missbruk av e-postreklam eller mass-meddelanden (spam) via denna webbplats är förbjuden och du får inte använda denna webbplats för något ändamål som är olagligt.
Vid brott mot dessa villkor kommer drömmål vidta åtgärder som vi finner rimliga och nödvändiga för att bota eller förhindra brott.
Säkerhet
Dina personliga uppgifter kommer inte nås av någon annan. Vi kommer inte att vidaresända, sälja eller överföra några personuppgifter.
För att boka boende kommer vi att behöva lämna ut dina personuppgifter med hotellet där du planerar att stanna. Vi kan dela dina personuppgifter till vissa myndigheter, arenor, arrangörer eller initiativtagare i syfte att behandla dina beställningar och leverera tjänster som du har beställt.
Uteslutande av ansvar för att driva webbplatsen
Under inga omständigheter skall T&T Event www.drömmål.se hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användandet av, eller oförmågan att använda webbplatsen eller material på denna sajt.
Samtidigt som vi använder säkra servers och gör allt för att se till att denna webbplats är fri från virus kan vi inte garantera att denna webbplats inte kommer att skada din dator. T&T Event www.drömmål.se ansvarar inte gentemot dig för eventuell förlust eller skada som uppstår som ett resultat av att använda denna webbplats.

Upphovsrätt
Allt innehåll på denna webbplats såsom bilder, logotyper och texter är ägd av T&T Event www.drömmål.se eller tredje parts egendom som vi har laglig rätt att använda. © All rights reserved.
Ingen har under inga omständigheter tillstånd till denna webbplats och innebär någon form av tillstånd att publicera, reproducera, distribuera eller ändra på något sätt upphovsrättsskyddat material utan att få föregående skriftligt medgivande från drömmål eller upphovsrättsägaren av sådant material.

Länkar eller tredje parts webbplatser
Denna webbplats innehåller länkar/referenser till tredje parts webbplatser. De länkar som vår webbplats är till för att tillhandahålla information om villkor och uppgifter om hotell och evenemang vi främjar på vår webbplats.
Under inga omständigheter görs T&T Event www.drömmål.se ansvariga för innehåll, tjänster och villkor som erbjuds av tredje part, det är ensam ansvarig för ägaren av webbplatsen.
Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till dessa villkor.

Användning av Cookies
Cookies är information som en webbplats överför till en individs hårddisk för journalföring ändamål, cookies hjälper oss att veta vilka sidor som besöks oftast och bidrar till att säkerställa att vår webbplats svarar på användarnas behov. Dessa cookies är inte invasiva eller skadligt, inte heller sparar personuppgifter. Icke-acceptans av dessa cookies från din webbläsare kan hindra dig från tillgång till vissa tjänster.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa allmänna villkor regleras av svensk lag. För att lösa tvister som kan uppstå under eller i samband med dessa villkor, löses eventuella tvister i godo mellan dem genom förhandlingar.
T&T Event www.drömmål.se har som policy att alltid följa Allmänna reklamationsnämndens utlåtande.